Cutimed Academy: Diabetische Voet

De zorg voor een Diabetische Voet is complex. Hoe stelt u de juiste diagnose en wie betrekt u bij de zorg? Wie is er verantwoordelijk? Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten bij de behandeling van dit type wond?

Essity organiseert samen met professionals uit de praktijk een geaccrediteerde scholing waarin alle facetten van de zorg voor de Diabetische Voet aan bod komen. Bijvoorbeeld management van wondinfecties, samenwerking tussen de 1e en 2e lijn en offloading. Tijdens het programma is er ruimschoots gelegenheid voor uitwisseling van informatie met professionals op het gebied van de Diabetische Voet.

Wilt u meer informatie over deze scholing dan kunt u contact opnemen via medical.cs.nl@essity.com.