Verticale Absorptie

Verticale absorptie houdt in dat het wondvocht direct verticaal wordt opgenomen in het verband en zich pas in de toplaag horizontaal verspreidt.

Verticale absorptie heeft twee belangrijke voordelen:

  1. Efficiënt exsudaatmanagement: Het wondvocht bereikt snel de toplaag waardoor wondvocht sneller verdampt. Dit vergroot de totale hoeveelheid wondvocht dat een verband aankan en hierdoor zijn minder verbandwissels nodig.
  2. Voorkomt verweking: Verticale absorptie voorkomt verweking van de wondranden doordat wondvocht minimaal contact heeft met de wondranden en omliggende huid.

Door de unieke poriënstructuur van Cutimed Siltec worden deze twee belangrijke voordelen van verticale absorptie optimaal benut.